Inhoud Leven in Aandacht Oefenen

 

1.   Achtergrond en opbouw van dit boek

      1.1.    Verklaring van de symbolen

      1.2.    Meditatie - enkele definities

      1.3.    Rituelen en gewoontes

2.   Twee-uursbijeenkomsten

      2.1.     Mediteren

      2.2.     Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

      2.3.     Loopmeditatie: lopen om het lopen

                  in dit moment

      2.4.     Omgaan met kwaadheid

      2.5.     Mandarijnmeditatie

      2.6.     Meditatie = leven in hier en nu

      2.7.     Liefde voor je lichaam

      2.8.     De kracht van aandacht

      2.9.     Geweldloosheid oefenen

      2.10.   Buikademen en relatie met ouders helen

      2.11.   Inter-zijn

      2.12.   Eerste, tweede en derde

                  aandachtsoefening

      2.13.   Vierde aandachtsoefening

      2.14.   Vijfde aandachtsoefening

      2.15.   Zelf en niet-zelf

      2.16    Aanraken in verbinding I

      2.17.   Aanraken in verbinding II

      2.18.   Hoe onze eigen toevlucht ontdekken

      2.19.   Er is geen geboorte, er is geen dood

      2.20.   Vergankelijkheid maakt alles mogelijk

      2.21.   Aarde aanraken (de 5 buigingen)

      2.22.   Onthechten

      2.23.   Harmonie

      2.24.   Met aandacht communiceren I

      2.25.   Met aandacht communiceren II

      2.26.   Met aandacht communiceren III

3.   Twee-uursbijeenkomsten met lezingen via DVD

      3.1.     Geluk bevorderen, pijn verminderen

      3.2.     Mijn leven is mijn boodschap

                 Thich Nhat Hanh in Vietnam

      3.3.     Leven in ieder ogenblik

      3.4.     Geen komen, geen gaan I

      3.5.     Geen komen, geen gaan II

      3.6.     Vreugde en wijsheid in je werk

      3.7.     Koninkrijk van God, nu of later?

      3.8.     Ontwikkelen van juiste zienswijze

      3.9.     Verlies niet je vrijheid

      3.10.   Het kind in ons liefdevol omarmen

      3.11.   Paleis van het kind

      3.12.   Mededogen: luisteren naar de

                  regen-veranda

      3.13.   In aandacht lopen door India

4.   Ontspanningsoefening voor

      twee-uursbijeenkomst

      4.1.     Diepe ontspanning I

      4.2.     Diepe ontspanning II

5.   Dag van Aandacht

      5.1.     Ouderdag, 10:00 - 16:00 uur

      5.2.     Ouder-kinddag, 10:00 - 16:00 uur

6.   Trainingen voor iedere dag

      6.1.     Ademoefening

      6.2.     Moment van bezinning,

                  een moment van rust

      6.3.     Vijf aandachttrainingen

      6.4.     Tien Mindful Movements

Bijlagen

      Een paar liedjes

      Adressen

      Tijdschriften

      Internetadressen

      Vietnamprojecten

      Geraadpleegde en geciteerde literatuur

      Geraadpleegde en geciteerde cd's

      Woordwijzer

      Tenslotte

      Ruimte voor aantekeningen

 

  •